Daniel Karlssons minne


Nyhet: 2019-10-23 Admin Kimmen

Torsdag 12:e december arrangerar ÖSK årets upplaga av Daniel Karlssons minne.
Tävlingen är på Östersunds skidstadion. Tävlingen genomförs i elljus, fri stil och med 4 st. masstarter.

Starttider och klasser:
Kl. 18:00 D/H 13-14, Para 2,5 km

Kl. 18:20 D/H 15-16 3,3 km

Kl. 18:30 D21, D 19-20, D 17-18, 6,6 km (2 x 3,3 km) D/H Motion

Kl. 18.50 H21, H 19-20, H 17-18 9,9 km (3x 3,3 km)

Distans kan eventuellt förändras beroende på snötillgång.

För mer info se inbjudan: http://www.oskskidor.com/tinymce/plugins/moxiemanager/data/files/8_10_INBJUDAN_DKM_2019.pdf

Välj idrottskategori

Annonser: Idrott på snö