Nyhet

En trygg och inkluderande idrott – Fem steg till en handlingsplan


Nyhet: 2019-10-03 Admin Kimmen

Genom Rädda Barnen och SISU Idrottsutbildarna Jämtland-Härjedalen inbjuds din idrottsförening att på ett enkelt och inspirerande sätt ta fram en handlingsplan mot diskriminering, kränkningar och övergrepp.
Alla idrottsföreningar i Östersunds kommun bjuds in! Så här gör ni:
Utse en arbetsgrupp på ca 6-8 personer. Personerna ska representera både styrelsen, ledare, föräldrar och aktiva ungdomar.

Arbetsgruppen deltar på två träffar under hösten 2019.
Efter genomförda träffar och inlämnad handlingsplan erhåller föreningarna Idrottsflyftmedel på 5.000 kr från Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund.ev. frågor:
Lena Jönsson
lena.jonsson@jhidrott.rf.se
010-476 42 14

Välj idrottskategori

Annonser: Utbildning