Nyhet

Föreläsning: ”IDROTTENS OUTNYTTJADE KRAFTER”


Nyhet: 2019-06-13 Admin Kimmen

Nu finns chansen vid två tillfällen att gå på föreläsningen ”Idrotten outnyttjade krafter”. 7:e oktober samt 7:e november 2019. Kl. 18.00-20.00. Plats: Östersunds Skidstadion, Mediecenter. En föreläsning om jämställd idrott med diskussion och vägledning av Maria Rydqvist. I samarbete med SISU Idrottsutbildarna Jämtland-Härjedalen. Sista dag för anmälan 29 september 2019.

Föreläsningen är dessutom kostnadsfri!

För mer info och anmälan besök https://www.sisuidrottsutbildarna.se/Distrikt/sisuiujamtland-harjedalen/Arkiv/nyhetersisujamtland-harjedalen/2019/inbjudantillforelasningidrottensoutnyttjadekrafter/

Välj idrottskategori

Annonser: Utbildning