Nyhet

Ledarcamp 2019


Nyhet: 2019-04-15 Admin Ledarbanken

Känner du en ung idrottsledare som inspirerar andra unga till stordåd? Eller är det just Dig vi söker? Nominera dig själv eller någon annan till LEDARCAMP 2019.
Skicka nomineringen till anna.hubinette@jhidrott.rf.se

Årets Ledarcamp genomförs 20-22 september på Norrbyskär, Umeå och i programmet hittar du utbildning, reflektion av det egna ledarskapet, erfarenhetsutbyte och inspiration.
Läs mer på: www.jhidrott.rf.se

Välj idrottskategori

Annonser: Utbildning